JPK

Plik JPK, czyli jednolity plik kontrolny jest polskim odpowiednikiem SAF-T, czyli Standard Audit File for Tax. Celem wprowadzenia JPK było usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych oraz usprawnienie pracy organów zajmujących się podatkami, które dzięki niemu będą mogły pracować szybciej i skuteczniej między innymi podczas kontroli. JPK został wprowadzony w Polsce wraz z ustawą o Ordynacji podatkowej w dniu 10 września 2015 roku, a dzięki niemu praca wielu przedsiębiorstw miała się usprawnić, ponieważ miał on skrócić czas kontroli skarbowych, a co za tym idzie zmniejszyć koszta, które firma przeznaczała na taką kontrolę.

Skład JPK

Możemy wyróżnić tutaj około 10 różnych plików między innymi JPK_KR, który jest związany z księgami rachunkowymi, JPK_EWP, w którym znajdziemy ewidencje przychodów czy JPK_VAT, w którym znajdują się dane z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, czyli podatek od wartości dodanej, podatek pośredni. Plikiem, który będzie zawierał ważne zmiany dla przedsiębiorców będzie wprowadzony 1 lipca 2020 roku plik JPK v7, którego dawna nazwa robocza to JPK_VDEK. Będzie on obowiązywał wraz z początkiem lipca i ma zastąpić deklarację VAT oraz będzie zawierał podobnie jak JPK_VAT dane dotyczących transakcji VAT zakupu i sprzedaży, ale także informacje potrzebne do ustalenia zobowiązania podatkowego lub kwoty do zwrotu podatku VAT.

JPK v7 ma być pojedynczym plikiem, który zawrze w sobie wszystkie konieczne informacje (dane z rejestrów VAT i z dotychczasowych deklaracji rozliczeniowych). Obowiązuje on już od początku kwietnia między innymi dla tych podatników, którzy zatrudniają średniorocznie co najmniej 250 osób oraz jednocześnie osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku przekroczyły 43 miliony euro. Wraz z wprowadzeniem tego nowego pliku unieważnione zostaną deklaracje VAT-7 (jeden z najczęściej wykorzystywanych deklaracji składanych przez przedsiębiorców rozliczających się z urzędem skarbowym co miesiąc) oraz VAT-7K (deklaracja, którą składają wszyscy czynni podatkowo przedsiębiorcy od towarów i usług).

Odmiany JPK v7

Plik powstanie w odmianie miesięcznej i będzie nosił nazwę JPK_V7(M) i kwartalnej JPK_V7(K), czyli deklaracji sporządzanej przez przedsiębiorców cztery razy w roku kalendarzowym. Tacy przedsiębiorcy powinni rozliczyć się za I kwartał do 25 kwietnia, II kwartał do 25 lipca, III kwartał do 25 października a za IV kwartał do 25 stycznia. Wyjątek stanowią tutaj podatnicy rozliczający się za pomocą metody kasowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here