Szybki kontakt: (71) 750 90 30 lub biuro@humanpro.pl
Oferujemy różne formy zatrudnienia, które gwarantują elastyczność i wygodną formę rozliczeń. 
 

Praca w Human Pro – formy zatrudnienia

Praca Tymczasowa jest elastyczną formą zatrudnienia, realizowaną w różnej formie:

 

Umowa o Pracę Tymczasową

clock icon  Umowa o Pracę Tymczasową – to umowa na okres zamknięty. Może być umową w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy. Z tytułu tej umowy, Pracownikowi Tymczasowemu przysługują podobne świadczenia, co z umowy o pracę na czas nieokreślony (urlopy, chorobowe, dodatki, okres wypowiedzenia). Różnica jest w okresie zawarcia umowy. Umowy o Pracę Tymczasową mogą być zawierane na krótkie okresy i przedłużane do max. 18 miesięcy. Podlegają przepisom Prawa Pracy i przepisom Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Umowa zlecenia

compass icon  Umowa zlecenia – umowa działająca w oparciu o Kodeks Cywilny. W wyniku jej zawarcia strony umawiają się na wykonanie określonych czynności, przy czym umowa nie ma charakteru obowiązkowego. Jest umową starannego działania, co oznacza, że Zleceniobiorca podejmuje się wykonywania czynności, nie odpowiada zaś za rezultat działań. W praktyce stosowana przy zleceniach niestałych, rozliczanych np. na podstawie wykonanych godzin. Zleceniobiorca ma prawo powierzyć zadania innej osobie, lub odstąpić od wykonania zlecenia w dowolnym momencie.

 

Umowa o dzieło

access icon  Umowa o dzieło – umowa rezultatu działająca w oparciu o Kodeks Cywilny. Strony umawiają się na wykonanie konkretnego dzieła, w określonym terminie. Dzieło podlega odbiorowi przez Zlecającego, a wypłata wynagrodzenia zależy od wykonania ustalonego dzieła w jednostkach miary ustalonych w umowie (np. sztuki).

 

Skorzystaj z naszych ofert pracy już dziś!

Korzyści